कविता – तैपनि धान दिवसको शुभकामना !

मोहन सिंह साउद

104

भ्रमको खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
ढोगतन्त्रको खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
चाप्लुसी खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
झोले खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
गुलाम खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
तस्कर खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
कमिसन खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
भ्रष्टाचार खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
डलर खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
विवेकबन्धक खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
आस्वासन खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
मन्त्री-प्रधानमन्त्री खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
कृषिप्रधान देशको नारा फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
आसन-भाषण खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
धान दिवस मनाउने खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
गमलामा धान रोप्ने खेती फस्टायो
तर धान खेती फस्टाउन सकेन,
तैपनि धान दिवसको शुभकामना !

(सहप्राध्यापक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढी)

Facebook Comments Box