कविता : आँखामा आँसु मात्र छैन

कवि : कृष्ण कञ्चन

आँखामा आँसु मात्र छैन 
-कृष्ण कञ्चन

विज्ञानका आँखामा चमत्कार छ
धर्मका आँखामा ईश्वर छ
कसले भन्छ आँखामा आँसु मात्र छ ।

कानुनका आँखामा न्याय छ
पिडितका आँखामा सत्य छ
चोरका आँखामा डर छ
कसले भन्छ आँखामा आँसु मात्र छ ।

शिष्यका आँखामा पुस्तक छ
गुरुका आँखामा भविष्य छ
आमाका आँखामा सपना छ
कसले भन्छ आँखामा आँसु मात्र छ ।

शासकका आँखामा शासन छ
योद्धाका आँखामा क्रान्ति छ
घाइते / बिरामीका आँखामा जीवन छ
कसले भन्छ आँखामा आँसु मात्र छ ।

हिटलरका आँखामा क्रूरता छ
बुद्धका आँखामा शान्ति छ
कसले भन्छ आँखामा आँसु मात्र छ ।

आँखामा आँसु त त्यतिबेला हुन्छ
जब हामी हाम्रो आँखामा
गहिरो इनार खन्छौँ ।